Exhibitor

Procudan

Place: F01:40
Procudan
Represented companies have a checkmark
Loading ...
No result

Description

Procudan är experter på ingredienser och emballager, och vi tror på att värde utvecklas gemensamt!

Hoss Procudan har vi en unik förmåga och vilja att sätta oss in i våra kunders och våra partners verksamhet. Från jord till bord – från råvara till färdig produkt. Det kallas supply chain management, men våra kunders och våra partners värld är inte enkel och linjär. Den är ofta komplicerad och flerdimensionell, och det kräver ett nära och öppet samarbete för att hitta rätt lösningar.llas supply chain management, men kundernas värld är sällan enkel och linjär.

Vår tillgång tillför och frigör resurser i våra kunders vardag. Det kan till exempel vara ytterligare inköpskompetens, mindre administration av leverantörer, flexibel lager- och produktionskapacitet, skräddarsydd logistik och riskhantering av kritiska råvaror med fokus på att säkra försörjningen. Alla leveranser omfattas av högkvalitativa standarder och dokumentation är och enkelt beskrivna på vår kundportal Mitt Procudan. Vår unika helhetslösning kallar vi "Single Point Sourcing". Kunskapsdelning och nya trendprognoser är en del av vår affärsgrund. Vi tar med oss kreativa och kompetenta FoU-förmågor från vårt internationella partnernätverk och projektresurser för drift och implementering. På så sätt samarbetar vi med våra kunder för att både optimera befintliga livsmedelsprodukter och utveckla nya.

Vi drivs av våra värderingar, är proaktiva och ger därmed våra kunder en upplevelse som är större än förväntningarna. Utifrån en trivselkultur visar vi respekt och är effektiva i varje samarbete.

Vi brinner för att göra det där lilla extra som gör skillnaden mellan bra och bäst, och vi vill vara våra kunders och producenters strategiska utvecklingspartner. Det gör vi bäst genom att vara noga med att tänka lösningar hellre än produkter och värde hellre än pris. På det sättet utvecklar vi de bästa och mest värdefulla lösningarna tillsammans.